Видове обтурационни материали

Видове стоматологични материали

By: | Tags: , , , | Comments: 0 | юли 23rd, 2015

Благодарение на усъвършенстването на  денталните материали и техники на работа, стоматолозите разполагат с повече възможности за постигане на красиви, естествено изглеждащи усмивки. В резултат на дългогодишно разработване на керамика и композити, лекарите и пациентите имат по-голям избор от възстановителни материали за заместване на увредени зъби.

Тези нови материали не са заменили напълно ползите от някои традиционно прилагани такива като инлеи от златна сплав, обтурации от амалгама. Тяхната издръжливост и сила ги прави подходящ избор при задни зъби, където дъвкателните сили са по-големи.

Избор на материал

Няколко са факторите, които оказват влияние върху устойчивостта във времето, представянето и цената на материалите. Тези фактори включват: оралното и цялостното здравословно състояние на пациента, състава на възстановителния материал, мястото на зъба в зъбната редица, клиничното време и броя на посещенията, необходими за завършване на лечението. Изборът на материал се прави след  дискусия с  денталния лекар.

Видове дентални възстановявания

Има два основни вида възстановявания-директни и индиректни.

При директните възстановявания материалът се поставя в предварително подготвения зъб в рамките на едно посещение. Такива материали са дентална амалгама, глас-йономерни цименти, композити. Денталният лекар подготвя зъба, поставя възстановителния материал и го ажустира в рамките на една визита.

Индиректните възстановявания изискват две или повече посещения. В тази група се инлей, онлей, фасети, корони, мостове изработени от метал, композит или керамика. По време на първата визита, денталният лекар подготвя зъба или зъбите и взема отпечатък от съответната област. Отпечатъкът се изпраща в зъботехническа лаборатория, където се изработва конструклцията. Следващото посещение е за циментиране и ажустиране (допълнително нагаждане) на готовата конструкция.

Обтурации от амалгама

Използвана от стоматолози повече от век, денталната амалгама е най-щателно проученият и тестван възстановителен материал. Тя е лесна за приложение, високо издръжлива на износване и със сравнително по-ниска цена от останалите материали. По тези причини амалгамата остава ценен възстановителен материал в определени случаи.

Денталната амалгама е стабилна смес от живак, мед, сребро и други метали. Въпреки че е безопасен, често употребяван материал, някои притеснения са били изказани във връзка със съдържанието на живак. В състава на материала живакът е комбиниран с други метали, които осигуряват неговата стабилност и безопасна употреба. Световната здравна организация и други подобни организации определят амалгамата като безопасен за здравето материал.

Поради голямата здравина на  възстановяванията от дентална амалгама, те са предпочитани в задната област на зъбната редица-подходящи за молари и премолари, където дъвкателното налягане е значително по-голямо. Те са полезни и в области с труден достъп и трудна изолация от слюнката по време на обтуриране, като например дълбоки подвенечни разрушения на зъбите. Амалгамата е биосъвместим материал и е предпочитана при пациенти с висок алергичен риск.

Недостатъците на денталната амалгама включват краткосрочна чувствителност към топли и студени дразнители след поставяне. Металносивият цвят се различава от естествения цвят на зъбите и е видим особено в по-предните области при смях или говор. Подготовката на зъба за поставяне на амалгама често е свързана с премахване на повече зъбна структура в сравнение с други материали.

Композитни обтурации

Композитните материали са смес от стъклени частици и смола, които имитират цветово  естествените зъби. Те имат добра издръжливост в устата и устойчивост на фрактура при по-малки по размер възстановявания, извън зоната на голямо дъвкателно налягане. По–малко зъбна структура се отнема при подготовката на зъба и резултатът е по-малка обтурация. Цената варира и зависи от размера на възстановяването и от техниката използвана от денталния лекар. Клиничното време за изпълнение е по-дълго отколкото при амалгамата. Поставянето на композита изисква сухота на работното поле, която не винаги е възможна. След време се наблюдава промяна на цвета на материала в устата и преоцветяване на ръбовете.

Глас-йономерни цименти

Глас-йономерите са съставени от полиакрилова киселина и стъклени частици. Имат известна полупрозрачност и имитират естествения цвят на зъбите. Те се използват предимно за възстановявания в областта на зъбните корени. Отделят продължително време малко количество флуорни йони, което е предпочитано при пациенти с висок кариес риск. При подготовката на зъба се отнема по-малко твърда зъбна структура в сравнение с амалгама. Използват се предимно в области с ниско дъвкателно налягане, поради слабата им издръжливост на натиск и по-чести фрактури. Имат ниска износоустойчивост. Рядко се наблюдават алергични отговори от страна на пациенти.

Индиректни възстановителни материали

В някои случаи, най-подходящото решение за пациента са възстановявания изработени лабораторно и индивидуално. Такива могат да бъдат инлей, онлей, корона, мост и изискват повече от едно посещение в кабинета. Зъбната корона обхваща всички видими повърхности на зъба. Инлей е възстановяване, което се помества в контурите на зъба. Онлей е по-голям от инлей и обхваща и част от дъвкателната повърхност на зъба. Цената на тези възстановявания е по-висока в сравнение с директните, поради по-дългото клинично време, повече на брой посещения и лабораторната изработка. Материалите за изработка могат да бъдат керамика, керамика върху метална основа, златни и други метални сплави.

Изцяло керамични възстановявания

Изцяло от керамика могат да бъдат направени инлеи, онлеи, корони и естетични фасети. Фасетата представлява тънка порцеланова черупка, която замества или покрива част от емайла на зъба. Изцяло керамичните конструкции имат максимален естетичен ефект поради отличната имитация на цвета и прозрачността на естетвените зъби. Всички керамични възстановявания изискват минимум две посещения в кабинета. Има висок риск от фрактура при поставянето им под натиск. Устойчивостта на фрактура зависи пряко от адекватната дебелина на керамиката. Те са високо износоустойчиви, но ако не са полирани, лесно износват повърхността на естествените зъби, с които контактуват.

Металокерамични конструкции

Керамиката, поставена върху основа от метал, осигурява комбинация от здравина и естетика на конструкцията. Връзката между порцелана и метала е по-силна от тази между порцелана и зъбната повърхност. По-голяма част от зъбната повърхност трябва да се премахне, за да се осигури място за метал и керамика. Тези конструкции също могат да износват зъбите с които контактуват ако повърхността на керамиката не е добре полирана. Въпреки че комбинацията от метал и керамика е биологично поносима, някои пациенти съобщават за алергични реакции към компоненти на металната сплав.

Индиректни композити

Корони, инлеи и онлеи могат да бъдат изработени лабораторно от дентални композити. Тези материали са подобни на използваните при директните техники и имат естетичен цвят. Тяхното предимство е, че не водят до износване на зъбите антагонисти. Здравината и устойчивостта не са така високи като тези на керамичните и метални конструкции и са податливи на преоцветяване след време.

Правилният избор на възстановителен материал се определя от клиничната ситуация, мястото в зъбната редица, големината на разрушението на зъба,  възможността за изолация и сухота на полето по време на работа и не на последно място-естетичните изисквания в конкретната зъбна област.

Коментари

коментара