д-р Мариян Нейчев

д-р Мариян Нейчев

Д-р Мариян Нейчев завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет София. Има изявен интерес към естетичната възстановителна дентална медицина. В ежедневната си практика д-р Нейчев се занимава най-често със случаи в областта на кариесологията, ендодонтията, пародонтологията и детската дентална медицина.

Посещавал е редица лекционни и практически курсове в сферата на естетичната дентална медицина и ендодонтията в странта и чужбина водени от д-р Марко Яковац, Д-р Марга Рий, Д-р Милен Димитров, Ян Бергманс и други. Едни от последните са:

  • Esthetic restorations with ceramic veneers – Dr. Ajay Juneja, Dubai
  • Minimally invasive endodontics – prof. Giuseppe Cantatore, Italy
  • Системно възстановяване при зъбно изтриване – Д-р Сергей Радлинский, Украйна
  • Non-surgical periodontal treatment. Initial and supportive therapy – Dr. Sedef Rahvalieva