д-р Изел Юмер

Д-р Изел Юмер завършва дентална медицина в Медицински университет – София. Редовен член е на Български зъболекарски съюз,  Италианското ортодонтско общество (SIDO), както и на Евразийската асоциация на ортодонтите.

Развива се в областта на ортодонтията като посещава обучения в страната и чужбина (включително обучения при Prof. Ravindra Nanda, един от най-значимите и известни ортодонти в света), участва ежегодно в научни конгреси и прилага придобитите знания в ежедневната си ортодонтска практика.

Владее отлично четири езика и има участия в СИД по Дентална фотография към ФДМ – София.