д-р Мариян Нейчев

д-р Мариян Нейчев

 

Д-р Мариян Нейчев завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет София. Има изявен интерес към детската дентална медицина и естетичните възстановявания във фронталния участък.

Посещавал в редица лекционни и практически курсове в сферата на естетичната дентална медицина, водени от д-р Петър Дучев,  д-р Марко Яковац и други. Един от последните лекционни курсове, който е посетил е на тема „Ендодонтски предизвикателства“ воден от д-р Марга Рий и д-р Ян Бергманс.

В ежедневната си практика д-р Нейчев се занимава най-често със случаи в областта на детската и спешната дентална медицина.